Visuomeninės paskirties

VU Medicinos fakultetas

Planuojamas

VU Chemijos fakultetas

Planuojamas

Lazdynų baseinas

Statomas

Televizijos bokštas

Planuojamas

Lietuvos teismų būstinė

Planuojamas

Lietuvos banko būstinė

Planuojamas

Visos kategorijos