www.citify.eu
Izraksta laiks: 2024-05-30 12:45:09
Atjaunināts: 2024-02-11

BKUS Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrs

Vienības gatve 45, Torņakalns, Riga

Specializētās aprūpes iestāde

9 060 000

Finansējuma avots

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr 9.3.2.0/17/I/003, VSIA Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Teritorija

Teritorijas kopējā platība

0.84 ha

Apbūves blīvums

27 %

Apbūves intensitāte

0.77

Apbūves laukums

0,00 m2

Brīvā zaļā teritorija

86 %

Tehniskie parametri

Būvtilpums

0,00 m3

Kopējā telpu platība

6 275,00 m2

Virszemes stāvu platība

6 275,00 m2

Pazemes stāvu platība

0,00 m2

Lietderīgā platība

5 000,00 m2

Virszemes stāvu skaits

3

Būves augstums

14 m

Energoefektivitātes klase

-

Pazemes stāvu skaits

0

Transports

19

0

20

Skatījumu nav

Iesaistītie uzņēmumi

Projekta attīstītājs
Kontakti
Arhitekti

Publiskie iepirkumi

Jauns

Datums

2021-09-16

Pieteikumu atvēršana

2021-09-16

Identifikācijas numurs

BKUS 2017/69

Dokumenti

Dokumenti

Publiskie iepirkumi

Datums

2020-11-14

Pieteikumu atvēršana

2020-12-17

Identifikācijas numurs

BKUS 2020/66

Dokumenti

Dokumenti

Datums

2021-01-15

Pieteikumu atvēršana

2021-03-31

Identifikācijas numurs

BKUS 2021/02 ERAF

Dokumenti

Dokumenti

Datums

2021-03-05

Pieteikumu atvēršana

2021-04-09

Identifikācijas numurs

BKUS 2021/27 ERAF

Dokumenti

Dokumenti

Datums

2021-06-03

Pieteikumu atvēršana

2021-04-30

Identifikācijas numurs

BKUS 2021/64.

Dokumenti

Dokumenti

Datums

2021-09-16

Pieteikumu atvēršana

2021-09-16

Identifikācijas numurs

BKUS 2017/69

Dokumenti

Dokumenti

Reklāma
Get full access with Citify Premium membership
From 1 000 Eur / year
Enable your business with full data access and premium features

Atrašanās vieta   Iegult

Būvdarbi Jauna būvniecība
Būvdarbu sākums

2021 Q4

Būvdarbu beigas

-

Stadijas
BIS lietas numurs

BIS-BL-433460-37869

Informācijas avots:
Būvniecības informācijas sistēma